Text, föreläsning, kommunikation

Nattbakka Natur arbetar med text, föredrag, informationsmaterial och utställningar.


Det senaste året har föreläsningar om ljusföroreningar och vikten av mörker varit särskilt efterfrågade. Men jag håller också föredrag om fladdermöss, ekologi och myter och skriver informationsmaterial, essäer, betraktelser och populärvetenskapliga artiklar om mörker och fladdermöss.



Kommande


Båstad 8 februari

Södra Ving, Hökerum 10 feb


Om ljus, mörker och
biologisk mångfald